Blog

social media alfabet: de d van delicious

Delicious is een social bookmarking tool, help die je toelaat om je favorieten niet meer te bewaren in je browser maar wel online. Dat is enerzijds erg handig om een archief op te bouwen van interessante webpagina’s die je anders uit het oog zou verliezen. Anderzijds kan je ook de favorieten van andere gebruikers gaan raadplegen om zo te kijken wat zij allemaal als waardevol hebben gearchiveerd.

Enkele interessante links:

Nog geen reacties.